CÂY THÔNG NOEL

HÌNH ẢNH CÂY THÔNG ĐÃ TRANG TRÍ
cây thông noel

Cây thông trang trí tại TIME CITY cao 2m1


cây thông noel

Cây thông trang trí tại TÒA NHÀ HÒA BÌNH cao 2m4


cây thông noel

Cây thông trang trí tại SÀI ĐỒNG GIA LÂM cao 4m5


cây thông noel

Cây thông trang trí tại KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG cao 2m1