TINH BỘT SẮN

GIỚI THIỆUTinh bột sắnBột sắn dạng hạtHình ảnh
bột sắn

Mẫu tinh bột sắn và sắn bột dạng hạt


Tùy theo chất lượng và mục đích sử dụng người ta chế biến sắn thành nhiều loại khác nhau.
Chúng tôi cung cấp đến quý khách hai loại cơ bản:
- Tinh bột sắn
- Bột sắn dạng hạt
Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất trên dây chuyền khép kín, đảm bảo vệ sinh không dùng chất hóa học.
• Hiện tại công ty chúng tôi đang cung cấp tinh bột sắn bột sắn dạng hạt. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi → Tại đây
bột sắn

Tinh bột sắn


Sản phẩm tinh bột sắn đã được kiểm định với kết quả như sau:
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Đơn vị Kết quả Giới hạn cho phép
1 Cảm quang TCVN 5604:1990 / Màu tự nhiên, không có mùi lạ TCCS/GMP
2 Axit/Acidity KNVSATTP 91/BYT Độ/Degree 1,05 TCCS/GMP
3 Protein/protein TCVN 7598:2007 % 1,88 TCCS/GMP
4 Gluxit/Carbohydrates KNVSATTP 91/BYT % 80,19 TCCS/GMP
5 Ẩm/Humidity KNVSATTP 91/BYT % 13,41 TCCS/GMP
6 Aflatoxin tổng số/
Total Aflatoxin
TCVN 7596:2007 μg/kg Không phát hiện QCVN 8-1:2001/BYT≤4,0
7 Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật
( Aldrin and Dieldrin)
pesticide residues
(Aldrin and Dieldrin)
FAO – food nutrition paper 17/4/1986 mg/kg Không phát hiện QĐ 46/2007 BYT
≤0,1
8 Cadimi (Cd)/ Cadmium (Cd) TCVN 7929:2008 mg/kg <0,002 QCVN 8-2:2001 BYT
≤0,1
9 Chì (Pb)/Lead (Pb) TCVN 7929:2008 mg/kg <0,002 QCVN 8-2:2001 BYT
≤0,1

• Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ đến chúng tôi → Tại đây
Bột sắn dạng hạt

Bột sắn dạng hạt


Chúng tôi cung cấp bột sắn dạng hạt đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
STT Tiêu chuẩn kỹ thuật Phạm vi
1 Kích thước 1 hạt đi qua một rây : 15% (+,-5%) < 2,5 mm
2 Kích thước 2 hạt đi qua một rây: 40% (+, - 5%) < 2 mm
3 Kích thước 3 hạt đi qua một cái rây: 25% (+, - 5%) < 1 mm
4 Bột Smoothness: 20% (+, - 5%) < 0,7 mm
5 Đốm đen trên diện tích 1cm2 < 3
6 Độ ẩm tương đối (+, - 5%) < 13%
7 Các tạp chất < 0.2%
8 Sắc trắng >92%
9 pH solution 1% 5-7

+Sản phẩm 100% mới và được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu của nhà sản xuất.
+Sản phẩm phải đáp ứng chất lượng, yêu cầu và xuất xứ.
+Sản phẩm được dán nhãn bởi một nhãn thống nhất chứa biểu tượng đầy đủ và nội dung theo quy định tại quy chế ghi nhãn hiện hành của Nhà nước Việt Nam
+Sản phẩm được đóng gói và bao phủ bởi gói mới với 2 lớp: một lớp bên ngoài của PP và lớp PE. trọng lượng tịnh là 20 kg / bao. Thời gian giao hàng: sau 25 ngày đến 30 ngày, kể từ ngày mà người mua đã nhận bản đầu tiên từ người bán
• Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ đến chúng tôi → Tại đây
Tinh bột sắn

Mẫu tinh bột sắn 1

Tinh bột sắn

Mẫu tinh bột sắn 2

Tinh bột sắn

Tinh bột sắn

Tinh bột sắn

Tinh bột sắn

Tinh bột sắn

Tinh bột sắn


• Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ đến chúng tôi → Tại đây